Portal Medica na Facebooku

Firma iVision s.c będąca właścicielem serwisu www.portal-medica.pl realizuje również projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego pt.: "Stworzenie platformy wymiany informacji między organizatorem a uczestnikiem wydarzenia z możliwością wyszukiwania i rezerwacji biletu". Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wysokość dofinansowania: 297 780,00 PLN, słownie dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt PLN

Unia Europejska
Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na Innowacje”

Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

When Where